PRO­DUK­TIONS­LAND­BRUG

Erfarne specialister med respekt for dit livsværk

Overvejer du at købe eller sælge et pro­duk­tions­land­brug? Med specialiseret landbrugsviden og mangeårig mæglererfaring kan vi hjælpe dig godt videre.

Vi kan hjælpe med køb og salg af pro­duk­tions­land­brug - alt fra svinegårde, plan­teavls­går­de, skovejendomme, kvæggårde til landbrugsjord.

  Hvordan kan vi hjælpe dig?

  Kvæggårde

  Læs mere

  Svinegårde

  Læs mere

  Landbrugsjord

  Læs mere

  Planteavlsgård

  Læs mere

  Skovejendomme

  Læs mere

  Overvejer du at sælge?

  Læs mere

  Stærkt netværk med lokal ekspertise

  Vores specialister har værdifuld viden om dansk landbrug, og som en del af Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed tilbyder vi en stærk lokal til­ste­de­væ­rel­se og et slagkraftigt landsdækkende netværk. På den måde får du altid en kompetent land­brugs­mæg­ler, der har indgående mar­ked­skend­skab og som forstår sig på dig og dit område. Vi kan hjælpe med alle former for pro­duk­tions­land­brug - alt fra svinegårde, plan­teavls­går­de, skovejendomme, kvæggårde til landbrugsjord.

  Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

  Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
  Læs artikel

  Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

  Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
  Læs artikel

  Jordpriser, ejen­doms­vur­de­rin­ger og nye kategorier i landbruget

  Vi ser nærmere på en række forhold om jordpriser, nye midlertidige ejen­doms­vur­de­rin­ger, udlån, renteudgifter, gæld og om­ka­te­go­ri­se­rin­ger fra land­brugs­e­jen­dom til ejerbolig. Vi bringer også en liste over de 15 største ejen­doms­hand­ler på land­brugs­e­jen­dom­me i fri handel. Har du spørgsmål, eller ønsker du at få vurderet eller sætte din land­brugs­e­jen­dom til salg, kontakt landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, som vil se nærmere på dine muligheder. Det er ofte en god ide at være ude i god tid med frem­tids­pla­ner­ne.

   Læs artikel