Salg af landbrug

Erfarne specialister til salg af dit landbrug

Hvis du går med salgstanker, så kan du trygt henvende dig til EDC Landbrug. Vi forstår, at det er dit hjem og livsværk, der skal sælges. Du finder din nærmeste land­brugs­mæg­ler her.

Kontakt din lokale land­brugs­mæg­ler

Vi tilbyder kompetent og personlig vejledning ud fra dine behov, så du kan have ro i maven igennem hele processen. 

  Vi går den ekstra mil for at finde den rigtige køber til dig og din ejendom

  Salg af landbrug kan være en kompleks og følelsesladet størrelse. Derfor er du med i hele processen og deltager i alle beslutninger. Det indebærer også møde med potentielle købere. Det er essentielt for os, at vi finder den helt rigtige køber til dig og din ejendom. 

  Vi tager naturligvis højde for den gældende lovgivning, fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der hos re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne og andre forhold, som sikrer dig et godt og effektivt salg.

  Sådan kan vi hjælpe dig

  Du får den rigtige pris

  Vi hjælper dig med at afdække din ejendoms potentiale og analyserer jordarealer, drift og drifts­byg­nin­ger, så du får en optimal salgsproces og den bedst mulige pris. Vi rådgiver dig om eventuel optimering af bygninger og drift, der kan øge din salgspris. På baggrund af vores ekspertise og erfaring finder vi i samarbejde frem til en fornuftig salgspris, der er realistisk for os og gunstig for dig.

  Kontakt os

  Vi finder den rette køber til dig

  Vi præsenterer dit landbrug for potentielle og relevante købere. Køberen kan enten komme fra vores landsdækkende netværk eller internationale kontakter, som henvender sig til os på baggrund af mar­keds­fø­rin­gen. Køberen kan også allerede være registreret i vores landsdækkende køberkartotek, der er landets største og mest gennemførte. Sådan finder vi den rette køber, der matcher dine ønsker og opnår et hurtigt salgsforløb.

  Kontakt os

  Specialviden og et landsdækkende netværk

  I vores specialiserede land­brugs­af­de­ling ved vi, hvad der rører sig inden for land­brugs­om­rå­det, og det er til stor fordel for dig som sælger. Ud over en dedikeret land­brugs­af­de­ling, får du også et stort landsdækkende netværk bestående af over 230 boligbutikker og over 20 erhvervscentre placeret rundt om i Danmark.

  Da det ofte ikke er lokalt, at køberen til dit landbrug skal findes, er vores landsdækkende setup en klar styrke. Vi har således et indgående lokalkendskab og i kombination med vores viden om landbrug, kan vi gøre en forskel for dig og salget af din land­brugs­e­jen­dom.

  Vil du vide, hvad din land­brugs­e­jen­dom er værd?

  EDC Landbrug kan tilbyde dig en uvildig og grundig salgsvurdering af din land­brugs­e­jen­dom på baggrund af professionelle vur­de­rings­prin­cip­per. Langt de fleste af vores valuarer er MRICS-registrerede, hvilket er din garanti for, at vurderingen finder sted efter en række internationalt anerkendte retningslinjer. En vurdering fra EDC Landbrug kan være afgørende for din salgspris, og der kan være mange penge at finde, når salget er afsluttet. Vurderingen vil også være et aktiv for dig i dine forhandlinger med banken og SKAT.

  Bestil salgsvurdering

  En salgsproces på dine præmisser

  Vi er uafhængige og ikke ejet af hverken bank, kreditforening eller landboforening. Det betyder, at vi ikke har nogen økonomisk interesse i, hvilket valg du tager – og kan rådgive dig helt på dine præmisser. Vi er med andre ord ’sælgers mand’ og sørger for, at du får den bedst mulige pris.

  Du vælger selv, hvor meget vi skal blande os i salget af dit landbrug. Vi kan tage os af hele processen fra ende til anden, hvilket vil sige, at vi med glæde udarbejder salgsmateriale, markedsfører din ejendom, viser den frem og står for at skrive købsaftalen. Men du kan også vælge selv at markedsføre den, eller selv stå for udarbejdelsen af salgs­ma­te­ri­a­let.

  Et salgsforløb tilrettelagt til netop din ejendom

  Vi rådgiver dig også om, hvilket salgsforløb der er bedst egnet til netop din ejendom. Inden ejendommen udbydes til salg, aftaler vi salgsforløb og honorar, så du kender alle omkostninger ved salget, inden vi går i gang. Vi skræddersyer naturligvis forløbet efter dit behov, men ofte vælger sælgere et traditionelt salg, diskret salg eller tilbudsgivning. Læs mere om de forskellige salgstyper herunder.

  Vi markedsfører din land­brugs­e­jen­dom

  Vi udarbejder en specifik mar­keds­fø­rings­plan for salget af din land­brugs­e­jen­dom. Vi sørger for at præsentere din land­brugs­e­jen­dom i professionelt materiale, som er målrettet købere. Du skal selvfølgelig godkende alt materiale, inden det offentliggøres.

  Din land­brugs­e­jen­dom vil efterfølgende florere på relevante medier, således at din ejendom får størst mulig berøringsflade. Mar­ke­tings­stra­te­gi, annoncering og kampagner udarbejdes ud fra dine behov og med kyndig rådgivning fra vores inhouse marketingteam. 

  Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

  Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
  Læs artikel

  Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

  Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
  Læs artikel

  Jordpriser, ejen­doms­vur­de­rin­ger og nye kategorier i landbruget

  Vi ser nærmere på en række forhold om jordpriser, nye midlertidige ejen­doms­vur­de­rin­ger, udlån, renteudgifter, gæld og om­ka­te­go­ri­se­rin­ger fra land­brugs­e­jen­dom til ejerbolig. Vi bringer også en liste over de 15 største ejen­doms­hand­ler på land­brugs­e­jen­dom­me i fri handel. Har du spørgsmål, eller ønsker du at få vurderet eller sætte din land­brugs­e­jen­dom til salg, kontakt landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, som vil se nærmere på dine muligheder. Det er ofte en god ide at være ude i god tid med frem­tids­pla­ner­ne.

   Læs artikel