Ugunstige vejrforhold bringer dansk høst i bund

  • Landbrug

Siden 2018 har den danske høst været relativ stabil, hvor kor­n­pro­duk­tio­nen var 9,6 mio. tons i 2022, hvilket er 3,3% højere end normalhøsten på 9,27 mio. tons.

Normalhøsten er beregnet som den gennemsnitlige høst i perioden 2012-2022, som nedenfor er markeret ved den stiplede linje i grafen over produktion af korn. I 2022 oplevede især vårbyg og vinterhvede høje udbytter, hvor vårbyg lå på 68 hkg/ha, som er 20% over normaludbyttet på 56 hkg/ha. Vinterhvede lå på 87 hkg/ha, hvilket er 12% højere end normaludbyttet på 77 hkg/ha. Det samlede kornareal faldt dog med 4%, hvilket er den primære årsag til, at produktionen af korn ikke var mere over normalen i 2022.

Høstprognose
Land­brugs­a­vi­sens høst­prog­no­ser­ne for 2023 spår dog en markant nedadgående produktion i korn primært grundet uheldige vejrforhold. De danske marker har været præget af tørke, regn og ugunstige høstforhold, som især forventes at forsage et fald i udbytterne i vårbyg, havre og vinterhvede. Høstprognosen spår, at den danske kornhøst lander på 6,9 mio. tons i 2023, hvilket endda er lavere end i tørkeåret 2018, som var på 7,0 mio. tons.

Yderligere udfordringer opstår fra den udenlandske produktion, som på trods af tørken, forventes at opnå den største kornhøst nogensinde. Ifølge prognosetal fra IGC for verdenshøsten i 2023/2024 vil høsten slå rekord igen i år, hvilket er en overhaling af den tidligere rekord i 2021/2022 dog snævert. Ifølge prognoserne fra IGC kommer høsten i år op på 2.297 mio. ton på verdensplan. Til sammenligning svarer den danske høst kun til ca. 0,4% af verdenshøsten. Udfordringen herhjemme bliver derfor, at selvom kornhøsten i Danmark er væsentlig under normalhøsten, vil priserne på korn forblive på et lavt niveau, da verdenshøstens store udbud vil fastholde priserne i bund.

Hvor hurtigt går udviklingen på robotter og selvkørende land­brugs­ma­ski­ner?

EDC Landbrug Poul Erik Bech har talt med to med fingrene nede i mulden i forhold til den teknologiske udvikling i landbruget. En salgsansvarlig for robotteknologi og mekanisk ukr­ud­st­be­kæm­pel­se på en maskinstation og en landmand, som bruger robotteknologi til den økologiske planteavl.

  • Landbrug
Læs artikel

Robotterne kommer: Er fremtidens landbrug ubemandede?

Den teknologiske udvikling i landbruget tager fart. Der kommer flere og flere robotter, droner og kunstig intelligens (AI) bliver mere og mere udbredt. Men hvor hurtigt går udviklingen? LandbrugFokus har taget en snak med Thomas Nitschke fra Teknologisk Institut om udviklingen.

  • Landbrug
Læs artikel

Jordpriserne er brudt over det sidelæns marked

Pri­mær­land­bru­get er involveret i en rivende udvikling – både hvad angår tek­no­lo­gi­løs­nin­ger, grøn omstilling, ejerstrukturer og jordpriser. Alt imens sektoren er i hastig udvikling, skal der i hverdagen navigeres i volatile prismarkeder på råvarer og finansiering og dertil kommer de politiske uvisheder i form af CO2-afgifter. Videnskravene til ejerledere i landbruget er i den grad stigende, og det er ikke længere tilstrækkeligt kun at være dygtig i produktionen – i hvert fald ikke på længere sigt. Hvad er status på jordpriserne?

  • Landbrug
Læs artikel