Værd at vide om den nye boligskat

Den 1. januar 2024 fik vi et nyt bo­ligskat­te­sy­stem, og du skal betale boligskat af din boligs værdi på en ny måde – både som nuværende boligejer og som ny boligejer.

De nye ejen­doms­vur­de­rin­ger danner grundlaget for din boligskat, og det kan give anledning til en række spørgsmål. Vi har samlet generel viden samt svar på de mest stillede spørgsmål her på siden. 

Har du helt styr på de nye boligskatter?

Når vi under ét taler om boligskatter, drejer det sig i virkeligheden om to skatter: Grundskyld og ejen­doms­vær­diskat. Grundskyld er skat på den jord/grund, som ejendommen ligger på, mens ejen­doms­vær­diskat er skat på både boligen og grunden. Begge skatter er omfattet af reformen.

Boligskat består af to skatter:
Grundskyld og ejen­doms­vær­diskat

Grundskylden

Det er den enkelte kommune, der fastsætter grundskylden. Fra 2024 er det forventningen, at satsen falder fra i gennemsnit 2,6 pct. til 1,3 pct., altså en halvering.

Samtidig indføres en stig­nings­be­græns­ning i grundskylden på 2,8 pct. om året mod tidligere 7 pct. og et loft på maksimalt 3 pct. mod tidligere 3,4 pct.

Ejen­doms­vær­diskat­ten

Efter de tidligere regler betaltes 0,92 pct. af den offentlige vurdering af vur­de­rings­sum­men op til 3.040.000 kr. Over denne grænse (pro­g­res­sions­k­næk­ket) betales 3 pct.

Fra 2024, hvor de fleste vil få en højere offentlig vurdering, har man indført et for­sig­tig­heds­prin­cip, således at skatten kun beregnes af 80 pct. den offentlige vurdering.

Satserne er ligeledes lavere, idet der betales 0,51 pct. under pro­g­res­sions­k­næk­ket og 1,4 pct. af det beløb, der ligger udover grænsen. Samtidig er grænsen løftet til 9,2 mio. kr.

Ofte stillede spørgsmål

Overvejer du at sælge?

Vil du vide, hvad din bolig er værd i det nuværende boligmarked, så start med et gratis Salgstjek hos Danmarks mest erfarne mæglerkæde. Vi ved, hvordan din bolig skal sælges, og vores lokalkendte mæglere er klar til at hjælpe dig godt i gang.

Bestil Salgstjek

Indefrysning og rabat

Formålet med ændringerne har ikke været at opkræve mere i skat, og der er derfor indført nogle af­vær­ge­for­an­stalt­nin­ger, der sikrer den enkelte boligejer.

For det første indefryses alle stigninger i ejen­doms­skat­ten. Det betyder, at eventuelle stigninger i skatten efter 2024 først skal betales, den dag boligen sælges. Det samme gælder stigninger fra 2021-2024. Du kan dog vælge at betale løbende.

For alle, der ejer boligen før 31. december 2023, indføres der en særlig rabat, der sikrer, at man ikke kommer til at betale mere i boligskat, end man gjorde i 2023. Stiger skatten i 2024, vil man få en rabat, der krone for krone modsvarer stigningen. 

Hidtidige vurderinger har været fastfrosset i 10 år
De hidtil gældende offentlige vurderinger, der som nævnt er grundlaget for at beregne skatten, har været fastfrosset i 10 år og er derfor for manges vedkommende for lave, mens andre vurderinger er for høje, og ejeren har derfor betalt for meget i boligskat. Hører man til de sidstnævnte, kan man se frem til at få det for meget betalte tilbage, når de nye vurderinger udsendes.

Se faktiske salgspriser på alle bolighandler

I EDC Ejendomsindeks kan du se BBR-oplysninger for alle danske ejendomme. Oplysningerne dækker bl.a. estimeret prisspænd, areal, beliggenhed, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold m.v.

Se mere

Kontakt mægler

Er du interesseret i at høre nærmere, eller vil du bestille en vurdering af din bolig, er du velkommen til at kontakte os - vi er altid klar til at hjælpe.

Vi er klar på telefon og chat alle ugens dage fra 8-22.

Kontakt os

Relaterede artikler

Boligkøb? Husk de nye skatteregler

Overvejer du at købe ny bolig, så vær opmærksom på de nye regler for boligskat, der træder i kraft i 2024. Det kan have betydning, om du overtager før eller efter nytår.

Læs artikel

Skattefordel ved boligkøb i år

Skat­testy­rel­sen har i efterhånden en del år bakset med et nyt vur­de­rings­sy­stem og en tilhørende bo­ligskat­tere­form. Efter planen træder de nye regler i kraft d. 1. januar 2024.

Læs artikel

Tjek servitutterne på din ejendom

Det nye vurde­rings­sy­stem tager ikke hensyn til servitutter, der begrænser boligejernes anvendelse af ejendommen. Du kan selv tjekke tinglyste servitutter på din ejendom.

Læs artikel

Skatterabat fører til rekordsalg af lejligheder

Salget af ejer­lej­lig­he­der i ho­ved­stads­om­rå­det skiller sig voldsomt ud fra det ellers gennemsnitlige salg. Årsagen er bo­ligskat­tere­for­men, der træder i kraft 1. januar 2024.

Læs artikel

Nye ejen­doms­vur­de­rin­ger - betydning

For langt de fleste betyder det faldende eller uændrede boligskatter, og det anslås, at 4 ud af 5 boligejere kommer til at slippe lidt billigere, og for nuværende boligejere er der endda indført en særlig rabat.

Læs artikel

Få svar på de 5 oftest stillede spørgsmål

Nye skatteregler og ejen­doms­vur­de­rin­ger giver mange spørgsmål fra boligejere over hele landet. Vi ser nærmere på de 5 oftest stillede spørgsmål, så du kan blive klogere på, hvad de nye regler betyder for dig.

Læs artikel

Hvad er den rigtige pris på en ejendom?

Ejen­doms­vur­de­rin­ger har fået danskerne til at interessere sig for deres boligs værdi. Men hvad er egentlig den rigtige værdi? Kan man regne sig frem til den, eller har man altid brug for en ejendomsmægler? Og kan man altid stole på ejen­doms­mæg­le­rens vurdering?

Læs artikel

Se din boligskat på forskuds­op­gø­rel­sen

På forskuds­op­gø­rel­sen for 2024 kan du se din boligskat i 2024. Du kan også se, om du får en skatterabat.

Se din forskuds­op­gø­rel­se

Tilmeld dig EDC's nyhedsbrev

Følg udviklingen på markedet

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i tendenserne og pris­ud­vik­lin­gen på boligmarkedet.

Tilmeld nyhedsbrev

Overvejer du at sælge?

Og vil du vide, hvad din bolig er værd i det nuværende boligmarked, så start med et gratis Salgstjek hos Danmarks mest erfarne mæglerkæde. Vi ved, hvordan din bolig skal sælges, og vores lokalkendte mæglere er klar til at hjælpe dig godt i gang.

Bestil Salgstjek