Pro­jek­t­ud­vik­ling

Vi kan assistere jer med sparring og rådgivning i forbindelse med udvikling allerede fra starten af projektfasen. Vores specialiserede team af mæglere har stor erfaring med projekter fra start til slut og kan hjælpe jer på tværs af hele Danmark.

Ønsker I at optimere potentialet ved jeres grund eller ejendom?

Måske vil alternativ anvendelse være en god investering for jer. Måske kan I få højere indtjening og sikre jer mod tomgang ved at konvertere jeres in­du­stri­e­jen­dom til en ny pro­jek­t­mu­lig­hed.

Det er umuligt at sige noget generelt om, hvordan man optimerer potentialet ved en er­hverv­se­jen­dom eller erhvervsgrund. Det afhænger nemlig af be­bo­er­sam­men­sæt­ning, lokalområdet, ejendommens/ grundens tilstand, udnyttelse og muligheder.

Derfor tilbyder vi pro­jek­t­rå­d­giv­ning, hvor vi på baggrund af indsigt i jeres ejendom, analyser af markedsdata og lokalkendskab til jeres specifikke område hjælper med at afdække, hvordan I skaber størst mulig værdi for jer. Vi ved, hvad der rører sig i markedet lige nu, og vi analyserer løbende udviklingen. Det betyder, at vi kan tilbyde velfunderet pro­jek­t­rå­d­giv­ning om, hvad der ser ud til at være det største behov og den bedste investering på længere sigt.

Kontakt projektmægler

Vi har været en del af mange spændende projektsager

Klik på linket nedenfor og se, hvilke spændende projekter, vi har været med til at løse. Vores pro­jek­taf­de­ling arbejder med store som små projekter i hele landet, og vi kan hjælpe dig uanset, om du skal have solgt eller udlejet projektboliger. 

Afsluttede projekter

Totalprojekt

 • Har I behov for rådgivning til at udvikle en projektejendom, eller leder I efter den helt rigtige projektgrund? Ønsker I skræddersyede løsninger på enkelte opgaver eller to­tal­hånd­te­ring af jeres projektgrund fra bar mark til færdig, nybygget ejendom?

 • Vi kan hjælpe jer igennem hele processen og repræsentere jer I alle henseender - fra analyse af pro­jek­t­mu­lig­he­der til pro­jek­t­ud­vik­ling, koordinering mellem arkitekter, kommunen, ingeniører og entreprenører samt efterfølgende salg, udlejning og ejen­domsad­mi­ni­stra­tion.


 • Vi hjælper jer igennem hele processen

 • Budget/in­ve­ste­rings­a­na­ly­se
 • Supplerende markedsanalyse
 • Tidsplan
 • Sparring om disponering og indretning
 • Myn­dig­heds­kon­takt
 • Økonomisk analyse - inklusiv driftsbudget og vær­di­an­sæt­tel­se
 • Lokalplan
 • Ud­ma­tri­ku­le­ring
 • Projektering
 • Finansiering
 • Anbefaling til valg af salgs- eller ud­lej­nings­stra­te­gi
 • Salg og udlejning

Specialiserede projektmæglere og lokal indsigt

Hos os får du et stort landsdækkende netværk bestående af mere end 20 erhvervscentre og over 230 boligbutikker.

Vores landsdækkende salg- og ud­lej­nings­or­ga­ni­sa­tion er en stor fordel, da vi effektivt kan finde køberen eller lejeren til dine projektboliger eller er­hvervs­le­je­mål. Vores set-up sikrer dig både mæglere med specialiseret viden og mæglere med lokal til­ste­de­væ­rel­se.

Videnskabeligt fundament i vores rådgivning

Vi har et specialiseret team, der analyserer, vurderer og rådgiver om alle aspekter af po­r­te­føl­je­ma­na­ge­ment og pro­jek­t­ud­vik­ling. En skræddersyet analyse af fx det langsigtede behov i markedet er første skridt på vejen mod et succesfuldt projekt.

Læs mere

Mar­keds­rap­por­ter & magasiner

Vi udgiver løbende rapporter og magasiner om ejen­doms­mar­ke­det. Læs dybdegående analyser af ejen­doms­mar­ke­det i Market Insight, hold jer opdaterede på de seneste markedstal i Market Update, bliv klogere på landets største byer i CityFact, og læs om in­ve­ste­rings­mar­ke­det og nye ejen­doms­pro­jek­ter i InvestorFokus.

Se vores seneste magasiner