Job som ejendomsmægler

Hos os er det vigtigt, at du trives med selv at tage beslutninger og at have en høj grad af selvstændighed. Du bliver en del af den store EDC-familie og får en stærk organisation i ryggen i form af vores kædekontor, hvor næsten 100 kolleger blandt andet varetager IT, markedsføring, jura, HR, uddannelse, support og kun­de­cen­ter­funk­tio­ner. Det er dog din egen indsats, der skaber resultatet. Til gengæld er der heller ingen begrænsninger på, hvor langt eller højt du kan nå.

Som ejendomsmægler skal du kunne lide mennesker

Du skal kunne møde mennesker i øjenhøjde, tale med dem og forstå deres ønsker og behov og indimellem søge kreative løsninger for at nå i mål. Du er udadvendt, kommunikerende, lyttende og har et dybfølt ønske om at hjælpe din kunde videre. Du har et højt personligt drive og en stor kontaktflade, som du holder vedlige med personlige møder, via telefonen samt sociale netværk.

Som ejendomsmægler er det din opgave at:

  • vurdere og fastsætte en pris på sælgers bolig
  • få aftale med sælger om salg af boligen
  • finde den rigtige køber til boligen
  • beregne sælgers økonomi i forbindelse med salget
  • udarbejde mar­keds­fø­rings­ma­te­ri­a­le
  • udføre kundebetjening i butikken, fremvise boliger og holde kontakt med potentielle købere
  • være i løbende kontakt med sælger om aktiviteter og salgsstatus.

Få din ejen­doms­mæg­ler­ud­dan­nel­se hos os

Der er ingen formelle krav til at arbejde med ejendomssalg – men der er altid minimum en registreret ejendomsmægler i butikken. For at holde et højt fagligt niveau, foretrækker vi i EDC, at du tager en egentlig ejen­doms­mæg­ler­ud­dan­nel­se med registrering hurtigst muligt. Den kan du for eksempel tage sideløbende med et traineeforløb.
Læs mere om, hvordan du bliver trainee i EDC

Hvis du ikke er trainee, forventer vi, at du har en solid salgserfaring – helst fra ejen­doms­bran­chen eller den finansielle sektor. Du kan også blive ansat med anden salgserfaring eller med erfaring fra prak­tik­pe­ri­o­den på fi­nan­s­ø­ko­nom­ud­dan­nel­sen, hvis din personlige profil er den rigtige.

For at blive registreret ejendomsmægler skal du gennemføre ejen­doms­mæg­ler­ud­dan­nel­sen (Aka­de­mi­ud­dan­nel­sen i Finansiel Rådgivning) og have mindst to års erfaring med ejen­doms­mæg­ler­ar­bej­de.

Mulighed for egen forretning

Hvis du er uddannet ejendomsmægler, har du mulighed for at skabe en livslang karriere i EDC med egen butik eller som hel eller delvis indehaver af flere butikker. Vi har ledige pladser til nye butikker, og vi søger løbende partnere til eksisterende butikker.

Læs mere om, hvordan du bliver partner i EDC